Регистър за издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници от Кмета на Община Харманли за 2020 г.