Регистър за издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници