Ред за третиране на строителни отпадъци след извършване на ремонтни дейности

  1. Отпадъците, образувани в резултат от строително–ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други, се събират и след подаване на заявление и заплащане на такса в информационен център на Община Харманли. Такси за обезвреждане на отпадъци:

Строителни отпадъци- 4.10 лв. на куб. м.

Земни маси – 2.10 лв. на куб. м.

 

  Извозването се осъществява в интервала:

от 08.00 до 14.00 ч. в делнични дни

 

2.     Строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували,

 

3.     Отпадъците се изнасят на място с осигурен достъп за специализирания автомобил не по-рано от деня за извозване.

 

 

 Забранява се безконтролното изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и изоставянето им до около съдовете за битови и разделно събрани отпадъци!

 

 

 

НАРУШИТЕЛИТЕ СЕ НАКАЗВАТ С ГЛОБА ДО 5000 лева!