Ред за третиране на строителни отпадъци след извършване на ремонтни дейности

1. Отпадъците, образувани в резултат от строително–ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други, се събират и след подаване на заявление и заплащане на такса в информационен център на Община Харманли. Такси за обезвреждане на отпадъци:

- Строителни отпадъци- 4.50 лв. с ДДС/куб. м.

- Земни маси – 2.40 лв. с ДДС/куб. м.

2. За извозване на строителни отпадъци на територията на гр. Харманли до определените за целта места ОП „Чистота“ предоставя контейнер (4м3), като за целта е необходимо да се заплати такса от 29,40 с ДДС на касите в Центъра за административно обслужване – гр. Харманли.

 

 Забранява се безконтролното изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и изоставянето им до около съдовете за битови и разделно събрани отпадъци!

 

НАРУШИТЕЛИТЕ СЕ НАКАЗВАТ С ГЛОБА ДО 5000 лева!