Списък на имотите публична общинска собственост до 2011г.