Списък на имотите частна общинска собственост до 2011г.