Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2023 г.