Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2021 г.