Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2020 г.