Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2019 г.