Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2018 г.