Регистър на въведените в експлоатация обекти през 2017 г.