Регистър на издадените Разрешения за строеж 2019 г.