Регистър на имотите публична общинска собственост до 26.02.2020 г.