Регистър на имотите частна общинска собственост след 26.02.2020 г.