Регистър на имотите частна общинска собственост до 27.02.2020 г.