Регистър на издадените Разрешения за строеж 2017 г.