ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България

Проект: „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и изоставени трансгранични райони“

    Водеща организация: Четвърти здравен район на Македония и Тракия

     Партньори: Солунски университет „Аристотел“

                            МБАЛ Ардино ООД

                            Национален център за спешна помощ Гърция

                           Община Харманли

    Основна цел за община Харманли: Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ Харманли

     Бюджет за община Харманли: 300212,58 евро

     Общ бюджет на проекта : 1 498 183,32 евро

     Продължителност : 24 месеца