ИНТЕРРЕГ- ИПП България - Турция

 

 

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020

Проект: CB005.2.21.123"Възраждане на древните исторически и културни коридори"

 

Номер на договор: №РД-02-29-82 от 23.07.2019г.

 

Водещ партньор: Община Харманли

Втори партньор: „Асоциация за популяризиране на Одрин и туризмът в Одрин”

 

Основна цел за община Харманли: Цялостна реставрация, консервация, конструктивно укрепване и експониране на Гърбавия мост над река Олудере – недвижима културна ценност в гр. Харманли

 

Проектът предвижда възстановяване на пешеходната зона, чрез заздравяване на автентичната структура на съоръжението, мероприятия по спиране на разрушителните процеси по инфилтрация на вода, ерозия на фугите и камъка, изслояване на старите неподходящо поставените циментови фуги. Особено внимание ще се обърне в пренаправата на настилката на моста, която няма да позволява проникването на вода в структурата му. Ще бъде премахната прораслата растителност, цялостната му структура ще бъде почистена, камъните укрепени, а откритите фуги запълнени с подходящ материал.
Изграден още през 1585 година, “Гърбавия мост” е много повече от символ на града ни. Той е единствения изцяло запазен мемориал от обособяването на Харманли като селище. Смята се, че е изграден от големия архитект на Османската империя Мимар Синан и съчетава в себе си най-добрите градоустройствени, инженерни и художествени достижения на времето си и безспорно се смята за един от най-изящните средновековни мостове в България. С близостта си по стил и начин на градеж на мостовете на Мимар Синан, признати за национално и световно културно наследство в няколко страни, ценността на „Сводестия мост“ може да бъде разглеждана не само като културен обект с „местно значение“, но с национално и наднационално такова. Ето защо стъпките по реализацията на проекта са от особена важност.

 

Общ бюджет на проекта: 492 149,62 евро

Бюджет за община Харманли: 376 732,93 евро

Бюджет на Партньор 2: 115 416,69 евро

Продължителност : 24 месеца 

 

 

 

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020

Проект CB005.2.21.103"Дървото на живота"

 

Номер на договора: №РД-02-29-279 от 03.12.2019г.

 

Водеща организация: Община Инедже, Турция

Партньор 2: Община Харманли

 

Цел на проекта: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура, което включва:

-нови туристически съоръжения

-пешеходни и велосипедни пътеки в и водещи до туристически обекти

-промотиране и представяне на иновативни опции и условия за туризъм , както и насърчаване на ТГ сътрудничество и решаване на проблеми за устойчив туризъм на двете общини.

Проектът предвижда цялостна реконструкция на обществена зона за отдих "Парк Димана Данева" Етап І -реконструкция на алеи, водещи до туристически обекти в Харманли и обособяване на  зона за разходки и тих отдих в залесената част на парка.

Разположен в централна градска част, между дигата на река Харманлийска и една от  жилищните зони, паркът граничи с  една от културните туристически забележителности и символ на града- Гърбавия мост, известен като един от най-старите мостове в областта, свързвал някога двата бряга на реката, единственият  изцяло запазен градеж  от обособяването на Харманли като селище.

В непосредствена близост до него е разположен и Исторически музей- Харманли- красива двуетажна сграда, обявена за паметник на културата от местно значение, която има богата история и в която е съхранено миналото на града ни.

Реализирането на проекта ще бъде от съществено значение както за здравето и времето за отдих на жителите на град Харманли, така и за обогатяване на познанията  на хората, свързани с историческото минало и опазване и съхраняване на културното наследство на региона чрез превръщане на Гърбавия мост в достъпна туристическа атракция.

  

Бюджет за община Харманли: 271 444,77 евро

 

Общ бюджет на проекта : 484 864, 39 евро

 

Продължителност : 24 месеца