Резултати от класирането на получените проектни предложения по Втора покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ -2021 г.

536

По Покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2021г. за прием на проектни предложения за финансиране в съответствие с Правилник за финансиране на младежки дейности, постъпиха 5 (пет) проектни предложения.

Комисия, назначена от кмета на общината г-жа Мария Киркова извърши оценка на проектните предложения.

Ще се финансират следните проектни предложения:

1.НФМГ „Полянка” с. Поляново - Проект: „Минало, настояще и бъдеще” – 2000,00 лева.

Дейностите, които ще реализират идеите на проектното предложение са изграждане на навесна конструкция (покрив) на вече изградена сцена, намираща се в парка на село Поляново.

2. НФМГ „Доситеевци“ – Проект „Не руши Аз виждам“ – 2000,00 лв.

Дейностите по реализиране на проекта са закупуване и монтиране на видеонаблюдение за централната част на село Доситеево. С изграждането на системата за видеонаблюдение ще се осигури контрол и сигурност в населеното място с цел подобряване живота в село Доситеево.

3. НФМГ „Детски свят“ – Проект „По-добро „утре“ за нашите деца“ – 2000,00 лв.

Дейностите по проекта са реновиране на вече монтирани и амортизирани детски съоръжения, намиращи се на централната площадка в детската градина. Преобразуване на стар, неизползваем пясъчник в цветна градинка, за която децата да полагат грижи.

4.НФМГ „За по-сигурно бъдеще в село Рогозиново“ – Проект „Спокойно и усмихнато бъдеще за нашите деца в село Рогозиново“ – 1946,52 лв.

Дейностите по реализирането на проекта са изграждане на видеонаблюдение в село Рогозиново, за осигуряване на безопасно и спокойно пребиваване на жителите и гостите на селото.

5.НФМГ „Сплотени бисерчани“ – Проект „Къде отиваш – на беседката“ – 2000,00 лв.

Проектът е насочен към подобряване на условията за живот, чрез създаване на кътче за отдих. Дейностите по проекта са подобряване и опазване на околната среда,  чрез доброволческия труд на младите хора в село Бисер и изграждане на дървена беседка.