РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2023г.

149

За участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2023г., която се финансира от Бюджета на Община Харманли за 2023 г. постъпиха 16 проектни предложения.

Комисия, назначена от кмета на община Харманли, разгледа и класира проектните предложения.

 

Проектните предложения, които получават финансиране- 15 броя са:

 1. НФМГ „НАШЕ СЕЛО“, с. Смирненци,  проект: „БЪДЕЩЕ ЗА СМИРНЕНЦИ“, в размер на  4000 лева

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Смирненци.  Осигуряване на защита и спокойствие и сигурност  на местното население.

 

 

 1. НФМГ „ЗАЕДНО ЗА ЛЕШНИКОВО“, с. Лешниково, проект: „СРЕД ПРИРОДАТА С ПРИЯТЕЛИ“, в размер на  4000 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Проектът предвижда да бъдат оформени алеи и монтирани пейки в близост до възстановената чешма на с. Лешниково, което ще създаде ново място за разходка, отдих и място за социално общуване. С благоустрояването на терена около чешмата ще се подобрят условията на живот и социално общуване, ще се подобри  и  състоянието на зелените площи за отдих и туризъм.

 

 1. НФМГ „МЛАДЕЖИ ЗА СЛАВЯНОВО“, с. Славяново,  проект: „СИГУРНОСТ ЗА СЛАВЯНОВО“, в размер на  4000 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Славяново.  Осигуряване на защита и спокойствие и сигурност  на местното население.

 

 1. НФМГ „НАБЛЮДАВАЩИ ИВАНОВЦИ“,  с. Иваново, проект: „НАШЕ СЕЛО ИВАНОВО- ПОД ОКО“, в размер на  3989 лева

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Иваново.  Осигуряване на защита и спокойствие и сигурност  на местното население.

 

 1. НФМГ „БУДНИ ДОСИТЕЕВЦИ“, с. Доситеево,  проект: „ДОСИТЕЕВО- ЕВРОПЕЙСКО СЕЛО“, в размер на  4000 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта ще бъдат поставени  цветни обемни букви с името на селото- надпис „ДОСИТЕЕВО“ в най- високата му точка, от където се откриват вълнуващи природни гледки. Облагородяването наоколо ще стимулира социалния и културен живот  в селото, а монтирането на пейка до надписа ще задоволи потребностите на посетителите. Ще бъде монтирана и информационна табела, която да информира гостите за местните дадености. Ще се създадат благоприятни условия за популяризиране на региона.

 

 

 1. НФМГ „СИВРИ КАЯНЦИ“,  с. Остър камък, проект: „СРЪЧНИ СИВРИ КАЯНЦИ“, в размер на  4000 лева

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Остър камък.  Осигуряване на защита и спокойствие и сигурност  на местното население. По проекта ще се изгради и беседка, която ще доведе до подобряване на околната среда и на условията за живот и отдих в селото.

 

 1. НФМГ „ЕТНО ПАЗИТЕЛИ“, гр. Харманли, проект: „ПОЛЪХ ОТ ПИРИН“, в размер на  2500 лева

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Закупуване на носии  за         Фолклорна танцова формация от града на Белоногата със цел участие в културни   мероприятия и фестивали.

   

 1. НФМГ „ЗА СИГУРНОСТТА НА ШИШМАНОВО“,  с. Шишманово, проект: „ВИЖДАМ ВСИЧКО“, в размер на  4000 лева

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Шишманово.  Осигуряване на защита и спокойствие и сигурност  на местното население.

 

 1. НФМГ „БИСЕРЧАНИ В ПАРКА“, с. Бисер,  проект: „ДА ИГРАЕМ В ПАРКА“,в размер на  4000 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта ще бъде възстановена част от парка, като място за отдих и игри на открито и за социално и културно общуване между малки и големи. Ще бъде монтирана четворна люлка с две бебешки и две обикновени седалки, което ще допринесе за приятното прекарване на децата навън. Ще се промени и обликът на парка, което ще го превърне в още по- привлекателно и достъпно място за жителите на селото.

 

 

 1. НФМГ „ЕНТУСИАСТИ ОТ САКАРА“, с. Черепово,  проект: „СПОКОЙСТВИЕ И СИГУРНОСТ ЗА НАШЕТО СЕЛО“, в размер на  4000 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Черепово.  Осигуряване на защита и спокойствие и сигурност  на местното население.

 

 

 1. НФМГ „ЕНТУСИАСТИ ОТ БЪЛГАРИН“, с. Българин,  проект: „КЪТ ЗА ОТДИХ И ЗАБАВЛЕНИЕ ЗА МЛАДИ И СТАРИ“, в размер на  4000 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта ще бъдат   монтирани беседки и съоръжения за игра, което ще създаде условия за приятно прекарване на свободното време на децата и жителите. Ще бъдат обособени зона за социално общуване и отдих с цел подобряване на селската среда и условията на живот, а с монтирането на маси за шах и не се сърди човече ще се оформи и зона за игра и забавление.

 

 

 1. НФМГ „СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ“,  с. Орешец, проект: „НА РАЗДУМКА В БЕСЕДКАТА“, в размер на  3980 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта ще бъде монтирана беседка, с което да се допринесе за  подобряване на селската среда и условията на социално   и културно общуване между хората. Целта на проекта е да се съхрани приемственост между поколенията.

 

 1. НФМГ „АЛЕНИ МАКЧЕТА“,  гр. Харманли, проект: „ЗА ДЕЦАТА И ЗА НАШЕТО УТРЕ“, в размер на  3999,84 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта ще бъдат подменени овехтели и опасни дървени части от детско съоръжение за игра и от детската пързалка на площадката за игра в детската градина. Така мястото ще стане красиво, уютно, безопасно и спокойно място за игра на децата.

 

 1. НФМГ „ПРОЛЕТ“, гр. Харманли,  проект: „ДЕТСКАТА ГРАДИНА-ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ИГРИ“, в размер на  3992,40

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта се предвижда да бъде направен ремонт на 9 броя дървени  перголи на площадките за игра в двора на ДГ „Пролет“ и да се подобри състоянието на дворното пространство на филиала на детската градина в село Шишманово чрез аранжиране на естетически оформени кътове с помощта на пейки и кошчета за отпадъци. Така ще се подобри и жизненото пространство, и зоните за отдих, както и ще се осигурят условия за безопасна игра на открито и ще се спомогне за изграждането на екологично отношение у децата.

 

 

 1. НФМГ „ИНТЕРАКТ КЛУБ ХАРМАНЛИ“, гр. Харманли,  проект: „ИЗНЕСЕНА ЗАЛЕНА КЛАСНА СТАЯ“, в размер на  3800 лева

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта:

Идеята на проекта е да се обособи зона за провеждане на „уроци на открито“ в двора на ОУ „Ал. Константинов“, като по този начин ще бъдат прилагани нови интерактивни методи на преподаване и учениците ще бъдат изведени от традиционната класна стая. За целта ще бъде създаден кът на открито, включващ беседка за провеждане на занимания на открито и ще бъде обособена градинка с цветя, билки и други растения , поддържана от учениците, които ще имат дългосрочни задължения по тяхното отглеждане. Ще бъде оформена и зона за компостиране, както и кът за разделно изхвърляне на отпадъци, която е част от екологично-образователните теми. С реализиране на дейностите се цели  благоустрояване на дворното пространство на образователната институция и  стимулиране на  децата  от различни етноси и възраст да се трудят заедно и да обменят своите познания и опит, като  си сътрудничат в грижите за растенията.

 

Проектни предложения, които не отговарят на условията и не получават финансиране:

 

1.с. Браница,

 

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на детски съоръжения.

      

Мотиви за отстраняване: Проектното предложение не съответства на приоритетните области. Не е описано какво ще се прави и къде. Няма описани цели по проекта. Липсва устойчивост на резултатите. От приложения бюджет става ясно, че ще се монтират детско съоръжение, двойна люлка и пейка, но не е посочено мястото.

 

Предстои подписване на договорите с участниците, които получават финансиране.   

При подписване на договорите е необходимо да се представи банкова сметка на председателя на неформалната младежка група.