РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2022г.

374

За участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2022г., която се финансира от Бюджета на Община Харманли за 2022 г. постъпиха 16 проектни предложения.

Комисия, назначена от кмета на община Харманли, разгледа и класира проектните предложения.

Проектни предложения, които получават финансиране:

  1. НФМГ „Изворче”, с. Изворово - Проект: „Спокойствие - сигурност“ – 2998,56 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Изворово.  Осигуряване на защита на местното население.

2.   НФМГ „Чаровници”, с. Лешниково - Проект: „Беседка „Да отидем до чешмата” – 3000 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта ще се изгради беседка до общинска чешма, която е възстановена с доброволен труд. Подобряване на условията за живот и отдих в с. Лешниково.

3.   НФМГ „Орешенци“, с. Орешец – Проект: „Видеонаблюдение и сигурност в с. Орешец“ – 2995,08 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: По проекта ще се монтира видеонаблюдение в с. Орешец. Осигуряване на защита на местното население.

4.   НФМГ „Настроение“, с. Доситеево – Проект: „На седянка под Семерчето“ – 3000 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Подобряване на екологичната обстановка около известното Тракийско светилище „Семерчето“ в близост до с. Доситеево, като се почисти района и  монтират дървени пейки и маси за пикник. Поставяне на информационни табели с данни за долмена-светилище от късната бронзова и ранножелязната епоха. Създаване на благоприятни условия за живот и популяризиране на региона като се превърне местността в атрактивно място.

5.   НФМГ „Ентусиасти от Сакара“, с. Черепово – Проект: „Да опазим мистичната „Мастейра“ – 2680 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на пейки около вековното дърво „Космат дъб“ в района на с. Черепово. Закупуване на зрителна тръба за наблюдаване на множество долмени и скални образувания. Създаване на благоприятна среда за почивка и разходка и съхраняване на историческите и природни забележителности на района.

Коригира се стойността на бюджетно перо „Други материали и консумативи“ на 500 лв., поради не ясно обосновани разходи. Общият бюджет на   проектното предложение става  2680,00 лв.

 6.  НФМГ „Белоногата“, гр. Харманли – Проект: „Развитие и творчество на младите“ – 1500 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Закупуване на носии за Фолклорна танцова формация „БЕЛОНОГАТА“ със цел участие в културни мероприятия и фестивали.

7.   НФМГ „Нашите българенци” с. Българин - Проект: „Хайде на беседката” – 2000 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на две беседки в с. Българин. Създаване на кътче за отдих и подобряване и опазване на околната среда.

8.   НФМГ „Пролет”,  гр. Харманли - Проект: „Всички заедно в игра учим се на правила” – 2133,20 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на пейки, освежаване на пътна маркировка на площадка по БДП и озеленяване в двора на ДГ „Пролет“. Коригирани са количествата на пейките и боята, във връзка с това, че за  ДГ „Пролет“ през 2021 г. е финансиран друг проект на друг участник по настоящата програма за ограда, пейка и цветя. Общият бюджет става 2133,20 лв.

9.   НФМГ „Алени макчета“ – Проект: „Алени макчета“– 1556 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтаж на детски къщички в двора на ДГ „Ален мак“. Коригиран е бюджета, като ще се финансира само едната къщичка, във връзка с това, че за ДГ „Ален мак“ през 2020 г. и 2021 г. са финансирани други проекти на други участници по настоящата програма за детски съоръжения. Общият бюджет става 1556,00 лв.

10. НФМГ „с. Върбово“,  с. Върбово – Проект: „Зелена класна стая“ – 2165 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтаж на пейки и маси, освежаване на стена, монтиране на ограда и бетониране в детска градина  в с. Върбово. Коригиран е бюджета, като е намалено бюджетно перо за бетониране, във връзка с това, че за детската градина през 2021 г. е финансиран проект на друг участник по настоящата програма за детски съоръжения. Общият бюджет стана 2165 лв.

11. НФМГ „Ние и нашето утре в с. Поляново“, с. Поляново – Проект: „Сигурност и подобряване условията на живот в с. Поляново“ – 3000 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Поляново.  Осигуряване на защита на местното население.

12. НФМГ „Върбово гледа“, с. Върбово – Проект: „Сигурно бъдеще за нашите деца в с. Върбово“ – 2961,26 лв.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на видеонаблюдение в с. Върбово.  Осигуряване на защита на местното население.

 

Проектни предложения, които не отговарят на условията и не получават финансиране:

  1. НФМГ „Млади доброволци” гр. Харманли - Проект: „Детски забавления”.    

       Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на детски съоръжения.

       Мотиви за отстраняване: Проектното предложение не съответства на приоритетните области. Не е посочено къде в община Харманли ще се монтират детските съоръжения.

  1. НФМГ „Заедно можем” гр. Харманли - Проект: „Щастливо детство”.

       Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на детски съоръжения.

       Мотиви за отстраняване: Проектното предложение не съответства на приоритетните области. Не е посочено къде в община Харманли ще се монтират детските съоръжения.

Проектните предложения на НФМГ „Млади доброволци” и НФМГ „Заедно можем” гр. Харманли са с идентичен текст на описание, цели и устойчивост, но с различни детски съоръжения.

  1. НФМГ „Звездичка” гр. Харманли - Проект: „Щастливо детство”.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Монтиране на детски съоръжения.

Мотиви за отстраняване: Проектното предложение не съответства на приоритетните области. Не е посочено къде в община Харманли ще се монтират детските съоръжения.

  1. НФМГ „InnovaOne” гр. Харманли - Проект: „Нови възможности за образование чрез виртуална възможност”.

Описание на проектното предложение и цели на проекта: Закупуване на очила за виртуална реалност, джойстици и подходящ софтуер.

       Мотиви за отстраняване: Участникът не отговаря на условията за допустимост. НФМГ „InnovaOne” гр. Харманли е участвала и получила финансиране през последните две години по настоящата програма.  В тази връзка участникът не е допустим съгласно Раздел VI, т. 2.1 на Насоки за кандидатстване към покана за финансиране на проекти за  младежки дейности „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2022 г.

 

       Предстои подписване на договорите с участниците, които получават финансиране.    

       При подписване на договорите е необходимо да се представи банкова сметка на председателя на неформалната младежка група.      

       За проектите с коригиран бюджет ще се подпише нов бюджет към договора, изготвен от община Харманли.