Резултати от класирането на получените проектни предложения по Покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ -2021 г.

506

По Покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2021г. за прием на проектни предложения за финансиране в съответствие с Правилник за финансиране на младежки дейности, постъпиха 10 (десет) проектни предложения.

Комисия, назначена от кмета на общината г-жа Мария Киркова, извърши оценка на проектните предложения.

Ще се финансират следните проектни предложения:

1.НФМГ „Бъдеще за Преславец” - Проект: „СИГУРНОСТ” – 2000,00 лева.

Дейностите, които ще реализират идеите на проектното предложение са монтиране на камери за видеонаблюдение в с. Преславец. Целта на проекта е да се осигури по-добра сигурност на живеещите в населеното място, защитата на техните домове и опазване от посегателство върху общинската собственост.

2. НФМГ „Село Върбово“ – Проект „Нашето утре са нашите деца“ – 2000,00 лв.

Дейностите по реализиране на проекта са обособяване на кът за отдих и игри  на открито за децата от ДГ „Детски свят“, филиал с. Върбово. Ще бъдат монтирани пързалка и клатушка и ще се засадят паркови дървета за озеленяване и облагородяване на средата. Целта на проектното предложение е насърчаване на здравословния начин на живот, повишаване нивото на физическа активност и подпомагане развитието на житейските умения.

3. НФМГ „Село Черепово“ – Проект „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2021г. – 1998,60 лв.

Дейностите по проекта са доставка и монтаж на детски съоръжения, с които ще се допълни парковото пространство в с. Черепово. Целта на проекта е да се създадат условия за приятно прекарване на свободното време за родителите и техните деца, насърчаване на доброволческата активност и самосъзнание на младото поколение.

4.НФМГ „101 години Вазов“ – Проект „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2021г. – 2000,00 лв.

Дейностите по проекта са свързани със създаване на кът за провеждане на занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност на малките ученици от ОУ „Иван Вазов“. Целта на проектното предложение е преустрояване на част от училищния двор, който ще се превърне в уютна, приятна и безопасна среда за малките ученици. Ще се положи безопасна гумена настилка, в различни цветове, чрез които ще се оформят занимателни игри. Изграждане на кът с пейки за отдих, поставяне на кошчета за разделно събиране на отпадъци и обособяване на малки зелени площи с нискостеблени храсти, дръвчета и цветя.

5.НФМГ „Изгрев“ – Проект „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2021г. – 1827,98 лв.

Проектът е насочен към включването на младите хора в изграждане и поддържка, обзавеждане и озеленяване на свободно място до детска площадка в кв. Изгрев. Цели на проектното предложение са подобряване на състоянието на зелените площи и обзавеждане на междублоковото пространство, насърчаване развитието на месните инициативи и ангажиране на младежко участие в процесите по изграждане и опазване на общинската собственост.

6. НФМГ „За нашето Бъдеще“ – Проект „Експериментален кабинет“ – 2000,00 лв.

С дейностите по проекта ще се създаде експериментален кабинет по природни науки, който ще даде възможност за обучение на учениците от ОУ „Иван Вазов“. Чрез опити и проекти, учениците ще работят разделени на групи, в безопасна среда, оборудвана с необходимите научноизследователски комплекти. Целта на проекта е да се обособи помещение, което да се превърне в експериментален кабинет чрез доброволчески труд.

7. НФМГ „Слънце“ – Проект „Весели игри в ДГ „Пролет“ – 1999,00 лв.

С дейностите по проекта ще се подобри състоянието на дворното пространство на детската градина, чрез аранжиране на естетически оформени кътове, чрез поставяне на пейки и засаждане на сезонни цветя, с участието от доброволчески труд на младите хора, която цели подобряване и опазване  на общинската собственост.

8. НФМГ „Innova one“ – Проект „Сензорна система за мониторинг качеството на въздуха“ – 2000,00 лв.

Основната цел на проектното предложение е да подобри качеството на живот на хората, решавайки глобалните проблеми, свързани с качеството на въздуха и водата. Целта е да се намали вредното въздействие на замърсения въздух и вода чрез използване на две сензорни системи – Air Quality Monitoring.

 

9. НФМГ „Meчо Пух” – Проект „Весели мечета“ –  2000,00 лв.

Целта на проектното предложение е да се включи доброволческия труд на младите хора в Община Харманли за подобряване и опазване на околната среда. За целта ще се изгради детска площадка, която ще се превърне в красиво, уютно и спокойно място за нашите деца.

10. НФМГ „Българинци“ – Проект „Изграждане на видеонаблюдение в село Българин“ – 2000,00 лв.

 Дейностите, които ще се реализират по проекта са монтиране на камери за видеонаблюдение в с. Българин. Целта на проекта е опазване на обществения ред, което ще допринесе за навременно и бързо реагиране при необходимост.