Резултати от класирането на получените проектни предложения по Покана за участие в кампания „ХАРМАНЛИ ЗА МЛАДИТЕ“ -2019Г.

1838

По Покана за участие в кампания „Харманли за младите” – 2019г. за прием на проектни предложения за финансиране  в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли за 2019г. постъпиха петнадесет проектни предложения.

Комисия, назначена от кмета на общината г-жа Мария Киркова извърши оценка на проектните преложения.

Ще се финансират следните проектни предложения:

 

1.НФМГ „Вазовци”, гр.Харманли - Проект: „Облагородяване на училищната среда” – 2000,00 лева.

Дейностите, които ще реализират идеите на проектното предложение са оформяне на зони за социално общуване и отдих в училището - монтиране детско съоръжение, с цел подобряване на училищнта среда и условията на живот и отдих, както и ангажиране на младежкото участие в предвидените процеси.

2. НФМГ „Ентусиасти от Сакара“ , с. Черепово– Проект „Кът за отдих и забавление за млади и стари“ – 2000,00 лв.

С този проект ще се облагороди и благоустрои място за млади и стари, като с доброволен труд ще се засадят цветя, храсти и дървета. Монтирането на беседка и съоръжения за игра ще създаде условия за приятно прекарване в свободното време на жителите.

3. НФМГ „Слънце“, гр.Харманли – Проект „Играя и спортувам“ – 2000,00 лв.

Ще обновим и обособим пространството в двора на детската градина за активна игра на открито, осигуряваща добра физическа дейност и много положителни емоции. Залага се на подмяната на старата пързалка с нова, поставянето на пейка и маса с пейки.

 

4.НФМГ „Дейни и идейни“, с. Доситеево – Проект „Благоустрояване на село“ – 2000,00 лв.

За подобряване на условията на социалното и културно развитие на селото ще се надгради покрива на вече съществуващата сцена, която служи за изява на деца, младежи и по възрастни хора. Покривът ще бъде надграден с карбон, за дълготрайна издръжливост.

5. НФМГ „Зелени бисерчани“, с.Бисер – Проект „ Зелена магия в с. Бисер“ – 2000,00 лв.

С доброволен труд ще се възстанови зелената площ от двете страни на главната улица в селото, като бъдат засадени дръвчета. По този начин ще се подобри жизнената среда в централната част на с. Бисер.

6. НФМГ „Innova One” , гр.ХарманлиПроект „Tech lab“ – 1756,00 лв.

С проекта младите хора ще бъдат въведени в света на иновациите и технологиите, теоретично и практично, чрез демонстрация и обучения за работа с 3D принтер. Със закупуването на такъв ще се подобрят условията за социално и културно развитие на младите хора в община Харманли.

7.НФМГ „Поляновче“, с.Поляново – Проект „Спорт и здраве“ – 2000,00 лв.

Реализацията на проектното предложение създава предпоставка за спортуване на деца и младежи, което подпомага за воденето на здравословен начин на живот. Ще се поставят съоръжения като: тенис на маса, баскетболно табло и комбиниран фитнес уред.

8. НФМГ „Нашите лъвчета“, гр.Харманли – Проект „Щастливи и игриви“ – 2000,00 лв.

Приоритетните области в проекта са насочени към оформяне на зони за социално общуване и отдих чрез поставяне на дървена пергола, а с доброволен труд ще бъдат засадени многогодишни цветя.

9. НФМГ „Наше село“, с.Шишманово – Проект „От Сакара с любов“ – 1987,70 лв.

Основната цел е да се съхрани приемственост между поколенията, като се постави беседка, която ще послужи за обмяна на опит, обичаи и съхранение на нематериалното богатство на селото.

10. НФМГ – Проект „ ДГ „Пролет“– любимо място за игри“, гр.Харманли – 1998,90 лв.

С обогатяване на материалната база, чрез подмяна на старо съоръжение за игра с ново в двора на детската градина, ще се осигурят условия за по-безопасни игри. С доброволен труд ще бъдат засадени зелени растения и туя.