Резултати от класирането на получените проектни предложения по „ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ -2020 г.

865

По Покана за участие в кампания „ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ” – 2020г. за прием на проектни предложения за финансиране  в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли за 2020г. постъпиха шестнадесет проектни предложения.

Комисия, назначена от кмета на общината г-жа Мария Киркова извърши оценка на проектните предложения.

Ще се финансират следните проектни предложения:

1.НФМГ „Слънчеви усмивки” - Проект: „Парк с детски кът за отдих и игри на открито в с. Орешец” – 2000,00 лева.

Дейностите, които ще реализират идеите на проектното предложение са обособяване на място за игри в парка на с. Орешец, чрез което ще се създадат условия за активна двигателна дейност при децата и здравословен начин на живот. Целта на проекта е да се създаде система от доброволчески труд от жителите на с. Орешец за подобряване, опазване и поддържка на обособеното място за игри и детско съоръжение.

2. НФМГ „Innova one“ – Проект „Tech Lab – Робот ръка – Добот - Маджик“ – 2000,00 лв.

С помощта на този проект учениците ще развиват умения в мехатрониката и програмирането. Ще се запознаят с кинематиката на Робот ръка, като стимулират процеси използвани в индустрията. Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на учениците в областта на роботиката и програмирането.

 

3. НФМГ „Младите за Българин“ – Проект „Възстановяване на парк за отдих и чешмата“ – 2000,00 лв.

С дейностите по проекта ще се създаде по – приятна, функционална и естетически оформена среда  на парка чрез почистване, озеленяване, засаждане на цветя, поставяне на плочи, огради и др., което ще доведе до подобряване  жизнения стандарт на жителите на населеното място.  

4.НФМГ „Браничанче“ – Проект „Сигурност“ – 1996,92 лв.

С дейностите по проекта ще се закупи видеонаблюдение, с което ще се осигури по- добра сигурност за местното население и защита на техните домове.

5. НФМГ „Върбовчета“ – Проект „Подобряване условията за социално и културно общуване в с. Върбово“ – 2000,00 лв.

С дейностите по проекта ще се изгради дървена беседка, която ще се превърне в място  за общуване между поколенията. Ще се подобрят условията за живот и социално общуване на хората в с. Върбово.

6. НФМГ „Калинка” – Проект „Слънчеви деца“ – 1999,59 лв.

С дейностите по- младите хора ще се включат с доброволен труд за подобряване и опазване на околната среда. Целта е  дворното пространство в ДГ „Ален мак“ да стане красиво, уютно и спокойно място за  децата.

7.НФМГ „Зорките бисерчани“ – Проект „Подобряване на условията за живот в с. Бисер“ – 1990,44 лв.

С дейността по проекта ще се закупи и монтира видеонаблюдение за централните части на селото. С изградената система за видеонаблюдение ще се осигури контрол и сигурност в населеното място с цел подобряване на живота в село Бисер. Ще се допринесе за опазване на обществения ред и общинската собственост, което ще доведе до навременно и бързо реагиране при необходимост.

8. НФМГ „БОЙС“ – Проект „Изграждане на дървена беседка за социални контакти с. Иваново, общ. Харманли“ – 2000,00 лв.

Приоритетните области в проекта са насочени към насърчаване и повишаване на активността на младежите. Създаване на възможност за комуникативни отношения при младите и възрастните жители на селото.

9. НФМГ „Калинка“ – Проект „Движение и здраве за активни и щастливи деца“ – 2000,00 лв.

Основната цел е насърчаване за здравословен начин на живот, повишаване нивото на физическа активност за подпомагане развитието на житейските умения, съблюдаване на правила, както и умения за екипна работа у децата.  

10. НФМГ „Сръчните изворчета“ – Проект „ Доброволен труд от младите хора в общ. Харманли за подобряване на околната среда“ – 2000,00 лв.

Целта на проекта е свързана с насърчаване на доброволческата дейност, сбирки на открито, трудови мероприятия, събития с цел обсъждане на традиции. Оформяне на зони за социално общуване с цел подобряване социалните контакти  на жителите на селото.

Община Харманли поздравява всички младежи за инициативността, благодари за участието и се надява всички, не получили финансиране през тази година,  да продължат да се борят за реализирането на своите идеи.