Проекти

"АЗ и Харманли"

2004

„АЗ и ХАРМАНЛИ” 2018 г.   Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли.            …

Младежки проекти

1973

ПОКАНА  НА ВНИМАНИЕТО НА НПО, РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ И НЕФОРМАЛНИ МАЛАДЕЖКИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ Община Харманли стартира процедура за набиране на проекти за младежки дейности, стгласно изготвени Правила…

Детски свят - желано място за всеки

2117

Община Харманли в партньорство с ДГ"Детски свят" кандидатства успешно в обявената от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката…

Младежки проекти

1973

П О К А Н А За финансиране на проектни предложения НА НПО, РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ И НЕФОРМАЛНИ МЛАДЕЖКИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На 15 април 2016г. Община Харманли  стартира процедура за набиране на проекти за…

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ХАРМАНЛИ ЧРЕЗ АНГАЖИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

2029

ПРОЦЕДУРА „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ХАРМАНЛИ чрез ангажиране на младите хора“ В съответствие с приоритетите и целите на Плана за развитие на младежки дейности на Община Харманли за 2016г.,…