Проекти

Младежки проекти

1695

П О К А Н А За финансиране на проектни предложения НА НПО, РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ И НЕФОРМАЛНИ МЛАДЕЖКИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На 15 април 2016г. Община Харманли  стартира процедура за набиране на проекти за…

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ХАРМАНЛИ ЧРЕЗ АНГАЖИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

1740

ПРОЦЕДУРА „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ХАРМАНЛИ чрез ангажиране на младите хора“ В съответствие с приоритетите и целите на Плана за развитие на младежки дейности на Община Харманли за 2016г.,…