Проекти

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2023г.

166

За участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2023г., която се финансира от Бюджета на Община Харманли за 2023 г. постъпиха 16 проектни предложения. Комисия, назначена от кмета на община Харманли, разгледа и класира проектните…

„НИЕ И НАШЕТО УТРЕ- 2023 г.“

299

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ- 2023г.“ Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли,…

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2022г.

374

За участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2022г., която се финансира от Бюджета на Община Харманли за 2022 г. постъпиха 16 проектни предложения. Комисия, назначена от кмета на община Харманли, разгледа и класира проектните…

НИЕ И НАШЕТО УТРЕ - 2022 Г.

434

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2022г. Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли,…

Резултати от класирането на получените проектни предложения по Втора покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ -2021 г.

547

По Покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2021г. за прием на проектни предложения за финансиране в съответствие с Правилник за финансиране на младежки дейности, постъпиха 5 (пет) проектни предложения. Комисия,…

НИЕ И НАШЕТО УТРЕ - 2021г.

739

ВТОРА ПОКАНА  ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2021г. Поради засилен интерес и остатък от налични финансови средства, Община Харманли обявява втора покана за прием на проектни предложения за финансиране…

Резултати от класирането на получените проектни предложения по Покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ -2021 г.

468

По Покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ” – 2021г. за прием на проектни предложения за финансиране в съответствие с Правилник за финансиране на младежки дейности, постъпиха 10 (десет) проектни предложения.…

Проект "Възраждането на старите исторически и културни коридори"

558

Община Харманли, България има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, с № РД-02-29-182/23.07.2019 за финансиране на проект "Възраждането…

НИЕ И НАШЕТО УТРЕ - 2021 г.

792

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ     „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2021г. Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности. Финансирането се осигурява от бюджета на Община…

Резултати от класирането на получените проектни предложения по „ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ -2020 г.

879

По Покана за участие в кампания „ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ” – 2020г. за прием на проектни предложения за финансиране  в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли за 2020г. постъпиха…

„ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ – 2020г.

1304

„ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ - 2020 г.   Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли.            …

Резултати от класирането на получените проектни предложения по Покана за участие в кампания „ХАРМАНЛИ ЗА МЛАДИТЕ“ -2019Г.

1796

По Покана за участие в кампания „Харманли за младите” – 2019г. за прием на проектни предложения за финансиране  в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли за 2019г. постъпиха…