„НИЕ И НАШЕТО УТРЕ- 2023 г.“

392

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ

„НИЕ И НАШЕТО УТРЕ- 2023г.“

Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности.

Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли, съгласно Правилник за финансиране по младежки дейности.

Право на кандидатстване имат:

  • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на община Харманли, работещи с младежи (15-29г.);
  • Неформални младежки групи на територията на община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

Направление 1    „Подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Харманли”.

 

Направление 2    „Доброволен труд от младите хора в община Харманли за подобряване и опазване на градската среда”.

 

Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмезден труд на кандидатстващите младежки сдружения и да се развие система на доброволничество.

Пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на Община Харманли, www.harmanli.bg , в меню „Проекти“.

Проектните предложения се подават в Информационния център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов“ №4, всеки работен ден до 28.11.2023г. /от 7:30 до 17:00 часа /

За повече информация:

Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ в сградата на Община Харманли, етаж 2, стая 200, тел./ факс: 0373 8 30 98, r.bratanova@harmanli.bg

Насоки - 2023 г.

Правилник

Документи за кандидатстване