НИЕ И НАШЕТО УТРЕ - 2021 г.

798

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ

    „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2021г.

Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли, съгласно Правилник за финансиране на проекти по младежки дейности.

Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмезден труд на кандидатстващите младежки сдружения и да се развие система на доброволчество.

Проектните предложения се подават в Информационния център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов №4“, всеки работен ден до 29.04.2021 г. / от 07:30 до 17:00 часа /

За повече информация :

Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ в сградата на Община Харманли, етаж 2, стая 200, тел./факс: 0373 83098, e-mail: ppes@harmanli.bg