Младежки проекти

2043

ПОКАНА 

НА ВНИМАНИЕТО НА НПО, РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ И НЕФОРМАЛНИ МАЛАДЕЖКИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ

Община Харманли стартира процедура за набиране на проекти за младежки дейности, стгласно изготвени Правила за финансиране на дейности за развитие и опазване на зелените пространства в град Харманли и подобряване на състоянието на зелените площи от междублокови пространства общинска собственост.

Документи за кандидатстване могат да се изтеглят от официалния сайт на община Харманли, www.harmanli.bg в меню "Проекти". Проектните предложения се подават в Информационен център на Община харманли на ул. "Петко Каравелов" № 4 вссеки работен ден от 08:30 до 18:00 часа.

Срок за подаване на проектите е до 16:00 часа на  31.05.2017 г.

За подробна информация: отдел "Проекти, програми и обществени поръчки" в сградата на община Харманли, етаж 2 стая 200, тел./факс 0373/8-30-98, e-mail: ppes@harmanli.bg.