Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ

Национална кампания „За чиста Околна Среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

511

Проект: „Изграждане на зона за игра и отдих в с. Шишманово Договор за безвъзмездна помощ 11048/ 09.06.2016г Срок на изпълнение: до 30.11.2016г. Стойност на проекта: 9991,00 лв. Цели:   - Да се подобри екологичната обстановка в района…

Национална кампания „За чиста Околна Среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“:

1221

  Проект: „Изграждане на зона за игра и отдих в с. Шишманово Договор за безвъзмездна помощ 11048/ 09.06.2016г Срок на изпълнение: до 30.11.2016г. Стойност на проекта: 9991,00 лв. Цели:   - Да се подобри екологичната обстановка в района…