Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ

„СПОРТ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА-ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС НА ОТКРИТО В ПАРК „ДИМАНА ДАНЕВА“, ГР. ХАРМАНЛИ”

137

ПУДООС 2023 Национална кампания „Чиста околна среда – 2023г.“ Тема „Обичам природата – и аз участвам” на МОСВ и ПУДООС   Наименование на проекта:  „СПОРТ В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА-ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИТНЕС НА…

Проект: „Парк за отдих и детски кът в с. Доситеево“

124

Национална кампания „Чиста околна среда – 2020г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“   Проект: „Парк за отдих и детски кът в с. Доситеево“   Договор за безвъзмездна помощ : № 13499/ 18.06.2020г. Срок на…

„Кът за отдих и игри в с. Иваново ”

778

ПУДООС 2019   Проект: „Кът за отдих и игри в с. Иваново ”   Договор за безвъзмездна помощ :№12620 / 10.05.2019г Срок на изпълнение: до 30.11.2019г. Стойност на проекта: 10 000,00 лв. Цели:  Създаване на подходящо в селото място…

„Кът за отдих и игри в с. Иваново ”

806

Проект: „Кът за отдих и игри в с. Иваново ”   Договор за безвъзмездна помощ :№12620 / 10.05.2019г Срок на изпълнение: до 30.11.2019г. Стойност на проекта: 10 000,00 лв. Цели:  Създаване на подходящо в селото място за почивка…

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

1259

Проект: „Изграждане на био градинки и беседка-пясъчник в ДГ „Детски свят“ филиал в с. Върбово“ Договор за безвъзмездна помощ :№12046 / 07.06.2018г. Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: 4995,00 лв. Цел: Изграждане…

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

1035

Проект: „Озеленяване и монтиране на детски съоръжения за игра на открито в ДГ „Ален мак“ в гр. Харманли Договор за безвъзмездна помощ : Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: 4794,00 лв. Цел: Изграждане на…

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

845

Проект: „Възстановяване на зона за отдих в с. Преславец“ Договор за безвъзмездна помощ :№ 12059 / 07.06.2018г. Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: 9994,60 лв. Цел: Да се подобри екологичната обстановка в района. Създаване…

Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2017г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“

750

  Проект: „Детска площадка за игра на деца от 3 до 12 години в с. Бисер, община Харманли“ Договор за безвъзмездна помощ: №11479/ 31.05.2017г Срок на изпълнение: до 20.11.2017г. Стойност на проекта: 10 000 лв. Цел: Изграждане на детска…

Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2017г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“

757

Проект: „От компютрите към игрите на открито – зона за отдих и спорт в гр. Харманли“ Договор за безвъзмездна помощ 11405/ 29.05.2017г Срок на изпълнение: до 30.11.2017г. Стойност на проекта: 9994,40 лв. Цел: Възстановяване на съществуваща…

Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2017г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“

714

Проект: „Детска площадка за игра на деца от 3 до 12 години в с. Бисер, община Харманли“ Договор за безвъзмездна помощ №11479/ 31.05.2017г Срок на изпълнение: до 20.11.2017г. Стойност на проекта: 10 000 лв. Цел: Изграждане на детска площадка…

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

729

Проект: „Изграждане на био градинки и беседка-пясъчник в ДГ „Детски свят“ филиал в с. Върбово“ Договор за безвъзмездна помощ : Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: Цел:

Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

800

Проект: „Озеленяване и монтиране на детски съоръжения за игра на открито в ДГ „Ален мак“ в гр. Харманли Договор за безвъзмездна помощ : Срок на изпълнение: до 30.11.2018г. Стойност на проекта: Цел: