Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

Проект: „Изграждане на био градинки и беседка-пясъчник в ДГ „Детски свят“ филиал в с. Върбово“

Договор за безвъзмездна помощ :№12046 / 07.06.2018г.

Срок на изпълнение: до 30.11.2018г.

Стойност на проекта: 4995,00 лв.

Цел: Изграждане на био градинка с беседка- пясъчник. Детски пленер : „Моята цветна градинка“.