Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

Проект: „Изграждане на био градинки и беседка-пясъчник в ДГ „Детски свят“ филиал в с. Върбово“

Договор за безвъзмездна помощ :

Срок на изпълнение: до 30.11.2018г.

Стойност на проекта:

Цел: