Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

Проект: „Озеленяване и монтиране на детски съоръжения за игра на открито в ДГ „Ален мак“ в гр. Харманли

Договор за безвъзмездна помощ :

Срок на изпълнение: до 30.11.2018г.

Стойност на проекта:

Цел: