Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

Проект: „Детска площадка в с. Българин“

Договор за безвъзмездна помощ :№ 12192 / 15.06.2018 г.

Срок на изпълнение: до 30.11.2018г.

Стойност на проекта: 9999,80 лв.

Цел: Да се подобри екологичната обстановка в района. Създаване в центъра на селото място за отдих и игри за децата. Повишаване на социалната и екологична култура на жителите на с. Българин