Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2017г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“

  Проект: „Детска площадка за игра на деца от 3 до 12 години в с. Бисер, община Харманли“

Договор за безвъзмездна помощ: №11479/ 31.05.2017г

Срок на изпълнение: до 20.11.2017г.

Стойност на проекта: 10 000 лв.

Цел: Изграждане на детска площадка за игра на деца от 3 до 12 години в с. Бисер.

Дейности: 1.Паркоустройство и благоустройство

                   2.Обзавеждане на детска площадка