Национална кампания „Чиста Околна Среда – 2017г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“

Проект: „От компютрите към игрите на открито – зона за отдих и спорт в гр. Харманли“

Договор за безвъзмездна помощ 11405/ 29.05.2017г

Срок на изпълнение: до 30.11.2017г.

Стойност на проекта: 9994,40 лв.

Цел: Възстановяване на съществуваща спортна площадка в центъра на голям жилищен квартал.

Дейности: Почистване на терена.

                    Укрепване и боядисване на оградата.

                    Подравняване на тревните площи. Затревяване.

                    Доставка и монтаж на спортни и детски съоръжения върху подходящи фундаменти.

                    Доставка и монтаж на пейки и кош за боклук.

                    Доставка и засаждане на широколистни дървета и декоративна растителност.