СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ОБХОД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021

От 10-ти юли до 15-ти септември ще се извърши предварителния обход за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд на територията на община Харманли през 2021 година. Във връзка с това днес /10.07/ се проведе обучение на регистратори, на което присъства председателят на Общинската преброителна комисия г-жа Цонка Малева и членове. Присъстващите получиха указания и разяснения от г-жа Николинка Делчева, главен експерт в ОСИ – Хасково, ТСБ – Юг и секретар на комисията, във връзка с организацията и планираните дейности.

Важността на преброяването се обуславя от факта, че то е основен източник за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната. Последното изчерпателно статистическо изследване е правено през 2011г.

Призоваваме гражданите да оказват съдействие и да предоставят нужната информация на регистраторите при спазване на всички противоепидемични мерки.