Стартира подготовката по провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.

Стартира подготовката по провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г. Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

Преброяването в България ще се проведе на два етапа:

  • Чрез онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 22 януари 2021 г. до 24.00 часа на 31 януари 2021 година.
  • Чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20.00 часа на 15 февруари 2021 година.

За целта със Заповед № РД-05-371 от 9.06.2020г. на председателя на НСИ бе назначена Общинска преброителна комисия за Община Харманли, която да организира подготовката и провеждането на преброяването в община Харманли в съответствие с Програмата на преброяването. Според организационния план, Общинската преброителна комисия стартира набирането на регистратори за преброяването на населението и жилищния фонд в община Харманли. Пълна и изчерпателна информация, както и образци на документите, които следва да се подадат можете да намерите на официалния сайт на Община Харманли - www.harmanli.bg