Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори за Преброяване 2021г. в Община Харманли