СЪОБЩЕНИЕ

Общинска преброителна комисия-Харманли организира еднодневно обучение за всички одобрени преброители и контрольори, които ще вземат участие в преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Харманли.

Обучението ще се проведе на 25.08.2021г. от 09.30часа в читалище Дружба при спазване на всички противоепидемични мерки.

На всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

За Преброяване 2021г. може да получите допълнителна информация като         посетите сайта: https://census2021.bg/.