НОВ ВАРИАНТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ

Промяната касае придружителите, за които също ще има издадени служебни карти, без да се изисква снимка съгласно чл30, ал.1. - ЗПНЖФ2021. Версията на заявлението е публикувана на интернет страницата на Преброяване 2021.