Почетни граждани

Списък на почетните гражддани в Община Харманли

 

1972 г.

1. Димо Дичев Новаков - председател на ЦК на БПФК удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли"  по случай неговата 70 годишнина и удостояването му със званието "Герой на Народна Република България" / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет, Протокол № 1 от 21 януари 1972 г./.

2. Господин Недялков Корцанов - първи секретар на ОК на БКП-Хасково удостоен със званието "Почетен гражданин на гр.Харманли", дпопринесъл за укрепването на народната власт и партийната организация в нашия район / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет, Протокол № 10 от 30 август 1972 г./. 

1973 г.

3. проф. Кръстю Добрев удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли"  по случай неговата 70 годишнина и удостояването му със званието "Герой на социалистическия труд"    / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 103 по Протокол № 14 от 31 октомври 1973 г./.

1975 г.

4.  Милко Янев Тарабанов - зам.председател ма Президиума на Народното събрание на НРБ,удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" по случай неговата 70 годишнина и удостояването му със званието "Герой на социалистическия труд"    / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 24 по Протокол № 5 от 24 април 1975 г./.

5. Господин Петков Илиев - председател на ОК на БПФК - Хасково, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" по случай неговата 60 годишнина  / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 55 по Протокол № 11 от 25 ноември 1975 г./.

1977 г.

6. Недялко Николов Петков -председател на ГС на БПФК, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" по случай неговата 70 годишнина и удостояването му съ орден "Георги Димитров"    / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 55 по Протокол № 11 от  25 ноември 1977 г./.

1978 г.

7. Ангел Минчев Петров - активен борец против капитализма и фашизма, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" по случай неговата 80 годишнина и удостояването му съ орден "Георги Димитров"    / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет от заседанието си на 29 април 1978 г./.

1980 г.

8. Атанас Георгиев Николов - худ.ръководител на танцовия състав при Образцово народно читалище "Дружба" гр. Харманли удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за високи постижения в областта н ахудожествената самодейнист / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 32 по Протокол № 7 от 21 април 1980 г./.

9. Христо Петров Апостолов - бивш първи секретар на околийския комитет на БКП-Харманли, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за участие в борбата против фашизма и капитализма и в строителството на социализма / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 98 по Протокол № 14 от 17 септември 1980 г./.

10. Георги Пектов Петров - кандидат член на ЦК на БКП, първи секретар на ОК на БКП - Кърджали, бивш секретар на Околийския комотет на БКП - Харманли, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за участие в борбата против фашизма и капитализма и в строителството на социализма / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 98 по Протокол № 14 от 17 септември 1980 г./.

11. Георги Димов Петров - бивш първи секретар на ГК на БКП - Харманли, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за активното участие в борбата против фашизма и капитализма, за народополезна дейност след победата на 9 септември 1944 година. /  Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 98 по Протокол № 14 от 17 септември 1980 г./.

12. Никола Недялков Атанасов - бивш председател на ГОНС, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за активното участие в борбите на Партията в нашия град и в строителството на социализма /  Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 98 по Протокол № 14 от 17 септември 1980 г./.

13. Дочо Колев Бойчев - председател на Общинския комитет на ДНК и член на бюрото на Общински комитет на БКП, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за активно участие в борбата против фашизма и капитализма и в строителството на социализма / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 98 по Протокол № 14 от 17 септември 1980 г./.

1982 г.

14. Иван Господинов Бекяров - бивш дългогодишен председател на Околийски народен съвет, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 104 по Протокол № 13 от 13 октомври 1982 г./.

15. Любомир Йорданов Кузманов - първи кмет на града след 9 септември 1944 г., удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 106 по Протокол № 14 от 22 октомври 1982 г./.

1985 г.

16. Генчо Дичев Стоев - писател, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" по случай неговата 60 годишнина и награждаването му с орден "Георги Димитров" / Изпълнителен комитет на Градски общински народен съвет с Решение № 76 по Протокол № 15 от 20  септември 1985 г./.

1994 г.

17. Христо Стоичков Стоичков удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му към спортния живот  на града и България и достойното представяне на националния отбор на Световното първенство по футбул САЩ - 94 г./Общински съвет гр.Харманли, Решение от 21.07.1994 г., Протокол №25/.

2003 г.

18. Матей Иванов Калпаков удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за големите му спортни успехи като състезател по кану-каяк и особени заслуги като треньор и педагог.    /Общински съвет гр.Харманли, Решение № 1027 от 02.05.2003 г., Протокол №45 /.

2004 г.

19. Юнал Саид Лютви удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в областта на политиката и по случай 60 годишнината му.  /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 10 от заседание на 02.05.2004 г./.

2006 г.

20. Пепа Николова Кирова удостоена със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса ѝ в утърждаването в национален мащаб името на нашия град в българския театър и кино, така и в телевизионната и радиожурналистика по случай 60 гошния ѝ юбилей./Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 34 от заседание на 02.05.2006 г./.

2007 г.

21. Йорданка Любомирова Кузманова удостоена със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" по случай празника на града 2 - май за приноса ѝ в развитето на българския театър и духовното израстване на Хармнали./Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 47 от заседание на 02.05.2007 г./.

22. Димитър Христов Марашлиев удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" във връзка с неговата 60 годишнина и за приноса му за развитието на българския футбол и издигане на спортния престиж на Харманли./Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 49 от заседание на 31.07.2007 г./.

2008 г.

23. Димитър Георгиев Янчев - спортен педагог, треньор у деател удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса в развитието на волейбола и спорта в Харманли и във взръзка  спразника на града - 2 май. /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 8 от заседание на 02.05.2008 г./.

2009 г.

24. д-р Петър Димитров Касабов - лекър и медицински деател, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в развитието на здравеопазването в Харманли и във връзка с празника на града - 2 май./Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 21 от заседание на 02.05.2009 г./.

25. Петър Атанасов Узунов - училищен директор и педагог, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в развитието на образованието  в Харманли във връзка с празника на града - 2 май. /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 21 от заседание на 02.05.2009 г./.

2010 г.

26. Атанас Георгиев Атанасов - Архиерейски наместник и ставрофорен иконом, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в духовното израстване на града и 500-та годишнина на Харманли. /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 33 от 27.04.2010 г./. 

27. Иван Райчев Еджиев - спортен деател,  удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в развитието на леката атлетика и спорта в града и във връзка с 500-та годишнина на Харманли. /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 33 от 27.04.2010 г./. 

28. Стефан Найденов Чернев - обществен и образователен деец, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в развитието на образователното дело и във връзка с 500-та годишнина на Харманли. /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 33 от 27.04.2010 г./. 

29. Ангел Иванов Бонев - обществен и стопански деец. удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в икономическото и инфраструктурно развитие на града и във връзка с 500-та годишнина на Харманли. /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 33 от 27.04.2010 г./. 

2012 г.

30. проф. Иван Христов Добчев - български режисьор, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в развитието на българския театър  и във връзка с неговата 65 годишнина и празника на Харманли - 2 май. /Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 9 от 02.05.2012 г./. 

2014 г.

31. Веселин Михайлов Гарванов - български диригент. удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му в развитието на музикалния живот  в България и по случай празника на града - 2 май./Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 35 от 30.04.2014 г./. 

2015 г.

32. Василка Кирилова Костова - педагогически деец и общественик, удостоена със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса ѝ в образователното дело и обществена дейност в Харманли и във връзка с с празника на града- 2 май./Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 46 от 02.05.2015 г./.

33. Никола Петров Зайчев - педагогически деец, бизнесмен и общественик, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му  в развитието на педагогическото дело, бизнеса и Обществената дейност в Харманлии във връзка с празника на града - 2 май./Общински съвет гр.Харманли с Протокол № 46 от 02.05.2015 г./.

2016 г.

34. проф. Петър Стефанов Льондев - български композитор, музиковед, етно-музилог и общественик, удостоен със званието " Почетен гаржданин на гр. Харманли" за приноса му  в развитието на музикалния живот в България. /Общински съвет гр.Харманли, Решение № 113 и Протокол № 8 от 27.04.2016 г./.