Планове и стратегии

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020 – 2022

371

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020 – 2030

344