КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2023 - 2025