Желаещи може да подадат заявка за участие в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г

Ако желаете да участвате в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г., моля изпратете заявка с Вашите координати (име и фамилия, телефон, електронна поща) на имейл obshtina@harmanli.bg  или r.bratanova@harmanli.bg, за да се свържем с Вас и Ви информираме за предстоящите събития/дейности по изработването на плана.

Данните ще бъдат използвани само за връзка с Вас и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращането на заявка на имейл obshtina@harmanli.bg  или r.bratanova@harmanli.bg, давам съгласието си за обработка на предоставените от мен лични данни - Име, фамилия, телефон и/или електронна поща, с цел информация и публичност при изготвяне на ПИРО Харманли за периода 2021 – 2027 г.