ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Ръководството на Община Харманли организира втора среща във връзка изготвянето на нов План за интегрирано развитие на община Харманли за периода 2021-2027 г. Тя ще се проведе в сградата на Общинска администрация, Конферентна зала с обособени конкретни времеви диапазони за обсъждания:
• За представители на бизнеса и МИГ Харманли—03 август 2020 г., от 14.00 ч.;
• За представители на НПО и Народни читалища—03 август 2020 г., от 15.30 ч.;
Напомняме Ви, че можете да попълните анкетата и да споделите своето мнение и оценка, което да подпомогне изготвянето на План за интегрирано развитие на община Харманли за периода 2021 – 2027 г. на следния линк: https://bit.ly/3jrqicl
Вашето активно участие и включване в определяне на целите и приоритетите на развитие на община Харманли за периода 20121 2027 е важно за нас.
Интегрираният план е основен документ за развитие на общината за периода до 2027 г. и ще определи целите и приоритети на развитие на общината през този планов период. Планът трябва да включва мерки и идеи за инвестиционни проекти, които ще се реализират от общината чрез средства на Европейските фондове и национално финансиране. В рамките на Плана ще бъдат обособени зони за въздействие, в които следва да се концентрират конкретни ключови проекти за обновяване и развитие на градската среда, селските райони и различни сектори на развитие.