Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане до 31.12.2019 г.

„Осигуряване на топъл обяд в община Харманли”

1577

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   Проект : „Осигуряване на топъл обяд в община Харманли” Договор за безвъзмездна помощ : № BG05FMOP001-03.002-0010-С01 Срок на изпълнение: 31.12.2019 г.        …