Проект по "Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворно пространство в град Харманли"