Проект "Харманли на младите хора - творчество и изява"

Община Харманли, „Връзки с обществеността”

Тези дни успешно се финализира проектът „Харманли на младите хора – творчество и изява”. Ето и основните му характеристики и направления, по които се работи в продължение на близо половин година.

Изпълнител: Сдружение "Фаст френд"  в партньорство с Община Харманли, СОУ „Н.Рилски” и  ОУ ”Ив.Вазов”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта по Програма за младежки дейности 2008 - 2010 г.Подпрограма “Възможности и реализация – младежко творчество и културен диалог”

Период на действие:  Обща продължителност на проекта – 5м. и 25 дни
Начална дата: 01.12.2008 г.
Крайна дата: 25.05.2009 г.
Обща стойност на проекта: 9120 лева
Финансова подкрепа на ДАМС: 8160 лева

Основна цел на проекта: Създаване на възможности за реализация на творческите умения в различните видове изкуства на младите хора съобразно техните интереси в гр.Харманли.Активно участие в културния живот на общината и ефективно социално включване на подрастващи и младежи със специални образователни потребности и такива в неравностойно положение.

Целева група: Подрастващи и младежи на възраст от 14 до 35 години.

Обхват на проекта:
Дейност 1:  Младежко изложение “Свободни пространства”
Дейност 2: Младежки концерт “Творя и се забавлявам”
Дейност 3:  Бронзова пластика “Да докажем себе си чрез нашите мечти”

Постигнати резултати от изпълнението на проекта “Харманли на младите хора – творчество и изява”

 1. Изпълнението на проекта се превърна в празник на талантливите подрастващи и младежи.
 2. Подкрепа личностната изява на младежите в Харманли.
 3. Стимулиране на инициативите – творчески и граждански на младите хора с различен социален и здравен статус.
 4. Ангажиране на местната общественост към активно отношение към младите творци.
 5. Създаване на публичност, която допринася за самочувствието на младите в културното пространство на Харманли.
 6. Създаване на компактна творческа младежка общност.
 7. Мотивиране на младите хора за творческа изява.
 8. Ангажираността на младежите в културния живот на Харманли е израз на желанието им да общуват по пълноценно.
 9. Изготвяне на кът от експонати от младежкото изложение “Свободни пространства”.
 10. Дългосрочният ефект – повишаване на диалога и партньорството между младите хора и общинските власти.
 11. Изпълнението на проекта се превърна в празник на талантливите подрастващи и младежи.
 12. Подкрепа личностната изява на младежите в Харманли.
 13. Стимулиране на инициативите – творчески и граждански на младите хора с различен социален и здравен статус.
 14. Ангажиране на местната общественост към активно отношение към младите творци.
 15. Създаване на публичност, която допринася за самочувствието на младите в културното пространство на Харманли.
 16. Създаване на компактна творческа младежка общност.
 17. Мотивиране на младите хора за творческа изява.
 18. Ангажираността на младежите в културния живот на Харманли е израз на желанието им да общуват по пълноценно.
 19. Изготвяне на кът от експонати от младежкото изложение “Свободни пространства”.
 20. Дългосрочният ефект – повишаване на диалога и партньорството между младите хора и общинските власти.